Friday, September 13, 2013

Γιογκα Νιντρα. μια μεθοδος χαλαρωσης και η εφαρμογή της στον αγωνιστικό αθλητισμό


Η Γιόγκα αποτελεί παραδοσιακά, εδώ και αρκετούς αιώνες, μια αποδεδειγμένη μέθοδο της Ινδικής φιλοσοφίας για χαλάρωση και συγκέντρωση, ώστε μέσω αυτής να επιτευχθεί ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των νοητικών και κατ' επέκταση των σωματικών λειτουργιών.
 Απο την Βούλα Ουγκρενίδου, πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής, αθλήτρια και δασκάλα της Γιόγκα, πήρα αυτό το πολύ ενδιαφέρον κείμενο, που αναφέρεται σ' αυτήν την μέθοδο της Γιόγκα.

Η Γιόγκα Νίντρα ως μέθοδος βαθιάς σωματικής, νοητικής και συναισθηματικής χαλάρωσης
και η εφαρμογή της στον αγωνιστικό αθλητισμό
Η Γιόγκα Νίντρα είναι μια τεχνική βαθιάς χαλάρωσης. Η συστηματική εφαρμογή της επιφέρει στον ασκούμενο πλήρη σωματική, νοητική και συναισθηματική χαλάρωση. Υποστηρίζεται ότι η επιλεκτική εφαρμογή της Γ.Ν. στον αγωνιστικό αθλητισμό με βάση τα ευρήματα των νευροεπιστημών και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της τεχνικής στον ιατρικό χώρο, μπορεί να βοηθήσει στη φυσική αποκατάσταση του αθλητή μέσω της προοδευτικής ψυχοσωματικής χαλάρωσης που επιφέρει και επίσης στην ενίσχυση του αγωνιστικού του στόχου, μέσω της δυνατότητας που παρέχεται για "προγραμματισμό θετικού αποτελέσματος". Ταυτόχρονα η Γιόγκα Νίντρα δημιουργεί τις ψυχοφυσιολογικές προϋποθέσεις για την καλλιέργεια διαφόρων ψυχολογικών δεξιοτήτων όπως η ανάπτυξη της ικανότητας αυτοσυγκέντρωσης, της ικανότητας νοερής απεικόνισης κ.ά.
Σ΄ αυτό το άρθρο παρουσιάζεται και αναλύεται η Γιόγκα Νίντρα, μία τεχνική του συστήματος της Σατυανάντα Γιόγκα, κάτω από το πρίσμα των προοπτικών βοήθειας της εφαρμογής της στον αθλητικό χώρο. Με τη μέθοδο αυτή οι αθλητές υψηλού επιπέδου μπορούν να μάθουν να χαλαρώνουν πλήρως και να αποκομίζουν τα αναμφιβόλως πολλά οφέλη της χαλάρωσης στο ψυχοσωματικό επίπεδο και στις ψυχικές διαδικασίες, πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα και της προπόνησης, καθώς επίσης και μετά.
Η δυνατότητα να μεταβάλουμε ενεργητικά μόνοι μας ψυχοφυσιολογικές διαδικασίες στον οργανισμό –μέχρι κάποια όρια- με μεθόδους που έχουν ψυχική επίδραση για να μπορούμε να έχουμε καλύτερο αυτοέλεγχο, έχει βασική και επίκαιρη σπουδαιότητα, καθώς και αποφασιστική σημασία από άποψη προοπτικής για όλους τους τομείς της κοινωνικής μας ζωής. Ειδικά για τον αθλητισμό η δυνατότητα αυτή αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό απόθεμα ικανοτήτων (επιδόσεων), το οποίο αξιοποιείται ολοένα και περισσότερο από τις προηγμένες αθλητικά χώρες για τη μακροπρόθεσμη βελτίωση των επιδόσεων και για την άμεση αγωνιστική προετοιμασία. Η βελτίωση του επιπέδου των γνώσεων της βιοκινητικής και η επιστημονική θεμελίωση της προπόνησης από ιατρική και βιολογική σκοπιά φανερώνουν ότι η αποφασιστική άνοδος της απόδοσης στις περισσότερες των περιπτώσεων μπορεί να προκύψει μόνο από την ιδανική διάθεση των εσωτερικών, δηλαδή των ψυχικών προϋποθέσεων. Κατά τον Osterwalder & Gubelmann ένας από τους παράγοντες για ιδανική αθλητική απόδοση είναι η ψυχορρύθμιση.
Ο όρος ψυχορρύθμιση αναφέρεται σε όλες εκείνες τις τεχνικές και της μεθόδους εξωτερικής επιρροής ή αυθυποβολής , που με την εφαρμογή και τη βοήθεια τους επιχειρείται ο συνειδητός επηρεασμός ψυχοφυσιολογικών λειτουργιών και ψυχικών διαδικασιών. Η εφαρμογή των ψυχορρυθμιστικών μεθόδων στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στον αγωνιστικό αθλητισμό δίνει την δυνατότητα για αυτορρύθμιση, χαλάρωση και μεγιστοποίηση ορισμένων ψυχικών ιδιοτήτων και ψυχοφυσιολογικών ικανοτήτων.
Υπάρχει μια πληθώρα ψυχορρυθμιστικών μεθόδων και παραλλαγών που εφαρμόζονται στον αθλητισμό και η ταξινόμηση τους μπορεί να γίνει κάτω από διαφορετικό πρίσμα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι γνωστικές μέθοδοι (π.χ. νοερή προπόνηση), οι φαρμακευτικές μέθοδοι, οι μέθοδοι βιοανατροφοδότησης, οι μέθοδοι που απευθύνονται στο νευροφυτικό σύστημα (π.χ. αυτογενής εξάσκηση, διαλογισμός, γιόγκα), και διάφορες άλλες απλές τεχνικές. (Αναστ. Β. Σταλίκας, 1991 ; Σ. Μπάουμαν & Χ. Τσορμπατζούδης, 1995).
Στα πλαίσια αυτών των ψυχορρυθμιστικών μεθόδων μπορεί να ενταχθεί και η Γιόγκα Νίντρα ως μια ολιστική μέθοδος βαθιάς ψυχοσωματικής χαλάρωσης και ως ένας εύκολος τρόπος διαλογισμού. Η γιόγκα στην παγκόσμια βιβλιογραφία συμπεριλαμβάνεται στις μεθόδους ψυχορρύθμισης. Ωστόσο υπάρχει μια πληθώρα τεχνικών καθώς επίσης και πολλά συστήματα (είδη) Γιόγκα που χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές για διάφορους σκοπούς. Η μέθοδος Γιόγκα νίντρα της Σατυανάντα γιόγκα είναι μια τεχνική με συγκεκριμένους ψυχοφυσιολογικούς στόχους καθώς επίσης και θεραπευτικούς και ανήκει στις πλέον διαδεδομένες μεθόδους χαλάρωσης για την αντιμετώπιση του στρες και των συνεπειών του και γενικά για την αυτορρύθμιση του ατόμου.


No comments:

Post a Comment