Tuesday, January 15, 2013

Γιόγκα Νίντρα - Αντιμετωπίζοντας το άγχος (2)


Η ανταπόκριση χαλάρωσης
Η κατάσταση της γιόγκα νίντρα φαίνεται ότι αντανακλά μια ολοκληρωμένη ανταπόκριση του υποθαλάμου που έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη νευρική δραστηριότητα του συμπαθητικού (διεγερτικού) νευρικού συστήματος και την αυξημένη παρασυμπαθητική (χαλαρωτική) λειτουργία. Αυτή η «ανταπόκριση χαλάρωσης» μπορεί να θεωρηθεί το αντίθετο της λεγόμενης ανταπόκρισης «φυγής ή μάχης». Αυτή η πολύ γνωστή κατάσταση της συμπαθητικής υπερδραστηριότητας του υποθαλάμου και του ενδοκρινικού συστήματος προετοιμάζει το σώμα για άμεση, προστατευτική δράση όταν επίκειται κίνδυνος. Είναι ένα εξελικτικό κατάλοιπο της πρώιμης ζωής του ανθρώπου σε φυλές, όταν η σωματική του ύπαρξη βρισκόταν συνεχώς κάτω από απειλή.
Δυστυχώς ο μηχανισμός αυτός έχει μετατραπεί σε σαφές μειονέκτημα για τον μέσο, σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει επιτύχει κανένα βαθμό αυτόνομου ελέγχου. Οι εξαιρετικά αγχογόνες καταστάσεις της σύγχρονης ζωής στην πόλη υποχρεώνουν συχνά αυτούς τους μηχανισμούς ανταπόκρισης στις έκτακτες καταστάσεις, που διέθεταν οι πρωτόγονοι προγονοί μας, να μένουν μόνιμα ενεργοποιημένοι. Αυτό έχει μακροχρόνια και βραχυχρόνια καταστροφικά αποτελέσματα. Ερευνητικές μελέτες κατέδειξαν με σαφήνεια το ρόλο του μηχανισμού «φυγής ή μάχης», όπως αυτός καθορίστηκε από τον Κάννον (Cannon) το 1931, στην παθογένεση της αρτηριακής υπέρτασης και πολλών άλλων νοητικών και ψυχοσωματικών διαταραχών, που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία.
Το επίπεδο χαλάρωσης, που επιτυγχάνεται στη γιόγκα νίντρα, βοηθάει να μειωθούν οι βλαπτικές επιδράσεις της ανταπόκρισης «φυγής ή μάχης». Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η τακτική άσκηση στη γιόγκα νίντρα επιφέρει σημαντική μείωση τόσο στη συστολική όσο και στη διαστολική αρτηριακή πίεση στους υπερτασικούς ασθενείς, και επίσης μεταβάλλει τα επίπεδα κυκλοφορίας των ορμονών του άγχους, δηλαδή της αδρεναλίνης και της κορτιζόνης, οι οποίες εκκρίνονται από τα επινεφρίδια.
Η γιόγκα νίντρα φαίνεται ότι λειτουργεί αλλάζοντας τη νευρο-χημική αντιδραστικότητα στο άγχος, δημιουργώντας σωματικές καταστάσεις ουσιαστικά αντίθετες από εκείνες που δημιουργεί η υπολειτουργία του συμπαθητικού. Κατά τη διάρκεια της γιόγκα νίντρα τα όργανα και τα συστήματα του σώματος φτάνουν σε βαθιά, φυσιολογική ξεκούραση και οι ισχυροί, έμφυτοι, ανανεωτικοί μηχανισμοί του σώματος δραστηριοποιούνται. Ως αποτέλεσμα, οι ιστοί του σώματος είναι φυσιολογικά προστατευμένοι απέναντι στο άγχος και γίνονται όλο και λιγότερο ευαίσθητοι στις βλαβερές του επιδράσεις. Η βαθιά εμπειρία της μυϊκής, νοητικής και συναισθηματικής χαλάρωσης, που μπορεί να επιτευχθεί στη γιόγκα νίντρα, αποκαθιστά την ισορροπία των παραψυχικών και ζωτικών ενεργειών στα παραψυχικά κανάλια (νάντις) του ενεργειακού δικτύου, που κυβερνά το φυσικό σώμα. Η άριστη σωματική και νοητική υγεία βασίζεται στην ελεύθερη ροή των ενεργειών αυτών.

Ενισχύοντας την άμυνα στο άγχος

Ο τελικός σκοπός της γιόγκα νίντρα έγκειται πολύ μακρύτερα από ό,τι η απλή καταπολέμηση των αγχογόνων επιδράσεων και η αποκατάσταση των ανισορροπιών, που δημιουργούνται από την κακή αντιμετώπιση του άγχους. Οι περιπλοκότητες της σύγχρονης ζωής δεν απασχολούσαν τους ρίσις που επινόησαν την πρακτική. Δημιούργησαν τη γιόγκα νίντρα ως απευθείας δρόμο για την επίτευξη της αυτοπραγμάτωσης (σαμάντι). Το σαμάντι δεν είναι μια κατάσταση έκστασης, έλλειψης συνειδητότητας ή παθητικότητας, όπως πολλοί πιστεύουν. Ο όρος «αυτοπραγμάτωση» υπαινίσσεται την παθητική εμπειρία, αλλά το σαμάντι είναι μια δυναμική κατάσταση δραστηριότητας και έκφρασης του Εαυτού.
Η φευγαλέα εμπειρία του σαμάντι, την οποία βιώνει το άτομο, που ασκείται στη γιόγκα νίντρα, είναι αρκετή για να το μεταμορφώσει από θύμα του άγχους σε νικητή της ζωής. Όχι μόνο αντιστέκεται στο άγχος εν μέσω πιέσεων, ανασφαλειών και δυσκολιών της σύγχρονης ζωής, αλλά μαθαίνει να αποδίδει, χρησιμοποιώντας τις ίδιες αυτές δυσκολίες, εντάσεις και αντίξοες καταστάσεις, που οδηγούν άλλους στα όρια του νοητικού άγχους, της συναισθηματικής αυτο-καταστροφικότητας και της σωματικής κατάρρευσης. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της γιόγκα νίντρα. Δεν είναι μόνο ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε το άγχος' παρέχει ένα μέσο μεταμόρφωσης και θετικής χρήσης της έντασης ως εφαλτήριο για μεγαλύτερη επίγνωση, αποτελεσματικότητα και επιτεύγματα στη ζωή.

Ο δρόμος προς την επιτυχία

Η γιόγκα νίντρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να αντιμετωπίσουμε το αναμενόμενο άγχος με μια διαδικασία που ονομάζεται «ζώντας προκαταβολικά». Κάθε προβλέψιμη σωματική και νοητική λεπτομέρεια ενός αγχογόνου γεγονότος ή συνάντησης «προβάρεται» κατά φαντασία, ακριβώς σαν να συνέβαινε. Αυτή είναι μια από τις σπουδαιότερες γιογκικές πρακτικές για την επιτυχία στη ζωή.
Η ανησυχία γεννιέται από την προσπάθεια να διώξουμε εκούσια μια κατάσταση, που προκαλεί άγχος. Αυτό απλώς αυξάνει το άγχος, μεγεθύνοντάς το ως το σημείο της απώλειας της αυτοπεποίθησης, της νεύρωσης άγχους, της ψυχοσωματικής νόσου και της αποτυχίας στη ζωή. Αλλά ακόμα κι εκεί που αποτυγχάνει η θέληση, επιτυγχάνει η φαντασία.
Χρησιμοποιώντας τη θετική δύναμη της φαντασίας και κατευθύνοντάς την συνειδητά στο μέλλον, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πορεία δράσης, η οποία δεν αφήνει χώρο στην αποτυχία. Οι απρόβλεπτες εκβάσεις μεταμορφώνονται σε αναπόφευκτες επιτυχίες και η ζωή γίνεται μια διαδικασία «συνειδητής αναπαράστασης». Τα τελευταία χρόνια η διαδικασία αυτή έχει αναγνωριστεί από κάποιους εξέχοντες αθλητές, εκπαιδευτές και προπονητές, οι οποίοι τη χρησιμοποιούν για να αυξήσουν την απόδοση τους και για να φέρουν στην πατρίδα τους χρυσά μετάλλια. Το πραγματικό δυναμικό της γιόγκα νίντρα όμως, ως τεχνικής αυτοπραγμάτωσης, δεν το έχουμε ούτε καν φευγαλέα αντιληφθεί. Ακόμα μπορεί να μεταμορφώσει κάθε γεγονός και κάθε κατάσταση στη ζωή, χωρίς εξαίρεση, σε ορόσημο και σε απρόσμενη τύχη.
πηγή : Τα Νέα

No comments:

Post a Comment