Ο διαλογισμός θα μπορούσε να αποτελέσει νέα επιλογή για ανθρώπους με υποτροπιάζουσα κατάθλιψη, υποδεικνύει έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘’Lancet.’’
Ερευνητές δοκίμασαν τη μέθοδο έναντι αντικαταθλιπτικών χαπιών σε ανθρώπους με κίνδυνο υποτροπής και ανακάλυψαν ότι δρούσε το ίδιο καλά.
Η θεραπεία εκπαιδεύει τους ανθρώπους να εστιάζουν το μυαλό τους και να κατανοούν ότι οι αρνητικές σκέψεις μπορούν να έρχονται και να παρέρχονται.
Ασθενείς που έχουν υποτροπιάζουσα κλινική κατάθλιψη συχνά λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά, μακροχρόνια, για την πρόληψη νέων επεισοδίων.
Ειδικοί τονίζουν ότι η φαρμακευτική θεραπεία είναι παρόλα αυτά αναγκαία σε πολλούς.
Βρετανοί ερευνητές περιέλαβαν 212 ανθρώπους που αντιμετώπιζαν κίνδυνο περαιτέρω επεισοδίων σε συνεδρίες γνωσιακής θεραπείας με βάση την πλήρη εγρήγορση του μυαλού (mindfulness), ενώ μείωναν προσεκτικά τη φαρμακευτική τους αγωγή.
Ασθενείς έλαβαν μέρος σε ομαδικές συνεδρίες όπου μάθαιναν καθοδηγούμενο διαλογισμό και ικανότητες πλήρους εγρήγορσης του μυαλού.
Η θεραπεία στόχευε να βοηθήσει τους ανθρώπους να εστιάσουν στο παρόν, να αναγνωρίσουν κάποιο πρώιμο σημάδι κατάθλιψης και να ανταποκριθούν σε αυτό με τρόπο που δεν θα προκαλούσε περεταίρω επανεμφάνιση.
Οι ερευνητές συνέκριναν τα αποτελέσματα με αυτά 212 ανθρώπων που συνέχισαν να χρησιμοποιούν φαρμακευτική θεραπεία για 2 χρόνια.
Στο τέλος της έρευνας, παρόμοιο ποσοστό ανθρώπων είχε υποτροπή και στις 2 ομάδες. Πολλοί στην ομάδα του διαλογισμού είχαν περιορίσει τη φαρμακευτική αγωγή.
Επιστήμονες δήλωσαν ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η μέθοδος με τον διαλογισμό θα μπορούσε να αποτελέσει μια αναγκαία εναλλακτική για ανθρώπους που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να λαμβάνουν φάρμακα για μακρύ διάστημα.
Στην έρευνα, καταλήγουν ότι η μέθοδος μπορεί ενδεχομένως να αποτελέσει νέα επιλογή για εκατομμύρια ανθρώπους με υποτροπιάζουσα κατάθλιψη.

Πηγές: ‘’Lancet.’’